Filistin'in kurtuluþu Türk İslam Birliği'ndedir.
Bunun dıþında her yol acı ve çözümsüzlük getirir.

 

Filistin'e insani yardım götüren sivil gemilerin İsrail ordusu tarafından aþırı güç ve þiddet kullanılarak durdurulması, vicdan ve sağduyu sahibi olan tüm insanlar tarafından kınanmaktadır. Gemide hayatını kaybeden kardeþlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı olan kardeþlerimizin biran önce þifa bulmalarını temenni ediyoruz.

Allah Müslümanların birlik olmasını emretmiþtir. Müslüman alemi Kuran'da bildirilen bu emre uyup birlik olmadıkları müddetçe, Türk İslam Birliği'ni oluþturmadıkları sürece bu ve benzeri acıların devam edeceği açıktır. Bu acıların, bu katliamların, bu sıkıntıların, bu çilelerin hiçbiri yeni değildir. Müslümanlar, neredeyse yüzyıldır baskı altında acımasızca ezilmektedir. 1.5 milyar nüfusuyla birlik olan İslam aleminin barıþ, sevgi ve güvenin tesis edilmesinde çok etkili bir güç olacaktır. Dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlara büyük acılar yaþatan bu fitnenin son bulması, akan kanın durması ancak Türk İslam Birliği'nin kurulmasıyla mümkündür. Filistin'i, Irak'ı, Afganistan'ı, Doğu Türkistan'ı, Kırım'ı, Kerkük'ü, Moro'yu kurtaracak tek çözüm Türk İslam Birliği'dir.Türk İslam Birliği yalnızca Müslümanların değil, Musevilerin, Hıristiyanların, Budistlerin, ateistlerin ve her düþünceden tüm insanların güvencesi olacaktır. Türk İslam Birliği kurulduğunda Museviler de, Hıristiyanlar da, Müslümanlar da ve tüm insanlar da çok rahat edecektir.

İslam alemi Rabbimiz'in "Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın" hükmüne itaat edip bir an önce birlik olmalı, baþta Müslümanların acılarına son vermek, tüm dünyanın özlemi içinde bulunduğu barıþı ve güveni tesis etmek için Türk İslam Birliği'ni oluþturmalıdır.

 

İsrail'le yaþanan olayların hiç yaþanmaması
için Türk-İslam Birliği þart
(Adnan Oktar'ın 31 Mayıs 2010 tarihli Adıyaman Asu TV röportajından)

 
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 7 OCAK 2009 TARİHİNDE KANAL MALATYA'NIN CANLI YAYIN PROGRAMINDA
FİLİSTİN HALKI İÇİN YAPTIĞI DUA

Allah inþaAllah bütün Müslüman alemini birlik ve beraberlik içinde yapsın.

Ve bunu en kısa sürede yapsın inþaAllah. Allah Mehdi'yi zuhur ettirsin. Hz. İsa'yı inþaAllah nuzül ettirsin, Onun nüzulunü çabuklaþtırsın. Dünyadaki fitne ve fesadı inþaAllah tamamen kaldırıp Müslümanların adaletini güzelliğini, güzel ahlakını bütün dünyaya göstersin.

Musevi kardeþlerimizi, Hristiyan kardeþlerimizi, bütün Müslüman alemini inþaAllah huzur, barıþ ve kardeþlik içerisinde birleþtirsin Allah. Bütün Müslümanların bu birlik ve beraberliğe uyması için  içlerine ilham versin, þiddetle bunu istetsin. Bölünmüþlüğe karþı þiddetle tavır koymalarını sağlasın Allah. Ve birlik ve beraberlik içinde olmak için aþkla þevkle gece gündüz gayret ettirsin Allah. Filistinli kardeþlerimize inþaAllah Allah þehit sevabı versin. Onların inþaAllah þehitlikle ahirete irtihallerini nasib etsin. Hastalara da þifa versin. Onlara Allah tahammül gücü, sabır ve cesaret versin. Zalimlerinde zulmünü Allah tepelerine geçirsin, onları basiretlerini bağlayarak, ferasetlerini bağlayarak, akıllarını bağlayarak, kalplerini bağlayarak, güçlerini bağlayarak, dillerini bağlayarak güçsüz hale getirsin Allah. Ateist siyonistlerin, ateist masonların zulmünü bertaraf etsin. Bütün Müslüman alemine birlik, beraberlik ve kardeþlik içerisinde huzur içinde mutluluk içinde yaþamalarını nasib etsin inþaAllah. Bu güzel çağa, güzel döneme inþaAllah girdik. Muharrem ayındayız inþaAllah. Bu ayın da bereketiyle Allah onu da vesile etsin inþaAllah. Peygamberimizin yolundan bizi ayırmasın. Kuran ahlakından bizleri ayırmasın inþaAllah. Bütün Müslümanlara bereket, huzur, cesaret, itidal, acılara karþı tahammül ve yılmazlık, cesaret, güzel ahlak nasib etsin inþaAllah.

Sayın Adnan Oktar'ın Filistin'de Yaþanan Sorunlarla İlgili
Tespitleri ve Kesin Çözüm Önerileri
>>>

 

Günümüzde Siyonizm iki farklı þekilde görülmektedir. Bunlardan ilki, İsrail'de huzur ve barıþ içinde, Müslümanlarla birlikte yaþamak isteyen, güvenlik arayan, dedelerinin topraklarında ibadet edip, ticaret yapıp varlıklarını sürdürmek isteyen, dindar Yahudi halkının düþüncesi olan Siyonizm'dir. Müslümanlar bu anlamdaki Siyonizm'i desteklemektedir. Dindar Yahudi halkının, kendileri için kutsal olan topraklarda güven ve huzur içinde yaþamaları, Allah'ı anmaları, sinagoglarında ibadetlerini yapmaları, topraklarında bilim ve ticaretle uğraþmaları iftihar edeceğimiz bir þeydir. >>>


Zulüm nereden gelirse gelsin doğru değildir. Müslümanlara yapılan zulmü de, Yahudilere yapılan zulmüde lanetliyoruz. Kimsenin acı çekmesini istemeyiz.

 
 
 

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN FİLİSTİNDE'Kİ ADALETLİ VE ŞEFKATLİ YÖNETİMİ
SELAHADDİN EYYUBİ DÖNEMİNDE FİLİSTİN'DE HAKİM OLAN ADALET
HZ.ÖMER'İN FİLİSTİN'E GETİRDİĞİ BARIŞ VE ADALET
MISIR YÖNETİMİNİN GAZZE KONUSUNDAKİ TUTUMUNUN NEDENİ DARWINİZM'DİR
KENAN DİYARI TÜM İLAHİ DİNLER İÇİN BARIÞ VE ESENLİK YURDU OLMALIDIR

TERÖRİZMİN GERÇEK İDEOLOJİK KÖKENİ: DARWİNİZM VE MATERYALİZM
İSLAM, TARİHTE ORTADOĞU'YA BARIÞ VE HUZUR GETİRMİÞTİR
DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL: OSMANLI NİZAMI
RADİKALİZM YANILGISI
AHİR ZAMANDA ORTADOĞU'DA NELER OLACAK?
OLMERT'İN VASİYETİ: FİLİSTİN'DEN ÇEKİLİN
FİLİSTİN TOPRAKLARINDA YAÞANAN ZULÜM
FİLİSTİN SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
FİLİSTİN'DEKİ VE TÜRK İSLAM ALEMİNDEKİ BÜTÜN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ TÜRK İSLAM BİRLİĞİ İLE MÜMKÜNDÜR
İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA HEDEFLERİ
MESCİD-İ AKSA SALDIRISI VE SON KEHANET -1-
MESCİD-İ AKSA SALDIRISI VE SON KEHANET -2-
MESCİD-İ AKSA SALDIRISI VE SON KEHANET -3-
ORTADOĞU'DA BARIÞ İÇİN TEK ÇÖZÜM: İSLAM
SAYIN ADNAN OKTAR'IN İFADE ETTİĞİ GİBİ, FİLİSTİN VE İSRAİL'İN TEK KURTULUÞU: TÜRK İSLAM BİRLİĞİ
ORTADOĞU'DAKİ TERÖRÜN TARİHİ
ORTADOĞU'DA VE DÜNYADA HUZUR İÇİN TEK ÇÖZÜM: TÜRKİYE ÖNCÜLÜĞÜNDE İSLAM BİRLİĞİ
SAĞDUYULU YAHUDİLERİN İSRAİL'İN ÞİDDET POLİTİKALARINA TEPKİLERİ
MÜSLÜMANIN YAHUDİLİK VE ANTİSEMİTİZME BAKIÞI NASIL OLMALIDIR?
İSLAM BİRLİĞİ'NE DOĞRU

 
      Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kültür ve Sanatı İlk Sıralara Yerleştirmekte Asla Tereddüt Etmem”

      Afrin Şehidi Ömer Bilal Akpınar'ı On Binler Uğurladı

      Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Silahımızı Acil Durumlar Haricinde Dışarıdan Almayacağız”

      Suudi Arabistan’da Gerçek İslam Anlayışı Yaşanmaya Başlanıyor

      Sayın Erdoğan, Sayın Mustafa Destici İle Görüştü

 

 

 


Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol -

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - KİTAPLAR - FİLMLER
MAKALELER
- HADİS KÖÞESİ
- DÜNYADAN YANKILAR

BU SİTE HARUN YAHYA'NIN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIÞTIR.
www.harunyahya.org

Harun Yahya | Tv izle | HarunYahya | Adnan Oktar | AdnanOktar | Fosil | Evrim Teorisi | Kuran